MS TEGELBERG

 Collectie H.R. Holdijk

Tonnage: 14.150 ton Lengte: 170,5 meter Breedte: 22,0 meter

Gebouwd : 1938 bij Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij, Amsterdam
Gesloopt : 1968 te Koahsiung, Taiwan
Passagiers : 2681 militairen of 1846 repatrianten
Eigenaar(s) : Koninklijke Paketvaart Maatschappij, Batavia, Ned. IndiëHET MILITAIRE TRANSPORT

Vertrek  Eenheid Sterkte Van Naar
15-04-1946  10e Regiment Infanterie / 2e Bataljon 31/45/655 Engeland Ned. Indië
03-10-1946  9e Regiment Infanterie / 3e Bataljon 32/51/623 Nederland Ned. Indië
03-10-1946  Garde Regiment Grenadiers / 3e Bataljon 28/41/698 Nederland Ned. Indië
03-10-1946  6e Regiment Veldartillerie 29/46/521 Nederland Ned. Indië
03-10-1946  2e Hulpverbandplaats Afdeling 10/9/156 Nederland Ned. Indië
03-10-1946  Staf 2e Inf. Brig. 5/13/63 Nederland Ned. Indië
03-10-1946  Insp. Gen. K.L. + Insp. N.A. 2/0/0 Nederland Ned. Indië
07-01-1947  1e Verkennings Regiment 54/62/738 Nederland Ned. Indië
07-01-1947  Militaire Administratie 0/11/0 Nederland Ned. Indië
07-01-1947  Nadetachement 32e Hulpverbandplaats Afd. 2/0/0 Nederland Ned. Indië
10-01-1947  Aanvullings Detachement Artillerie 6/9/166 Engeland Ned. Indië


© Copyright 2008 Contactgroep Nederlandse Militaire Post - H.R. Holdijk ©