MS RUYS

 Collectie H.R. Holdijk

Tonnage: 14.155 ton Lengte: 170,5 meter Breedte: 22,0 meter

Gebouwd : Koninklijke Maatschappij De Schelde, Vlissingen
Gesloopt : 1968 te Kaohsiung, Taiwan
Passagiers : 2800 militairen of 1850 repatrianten
Eigenaar(s) : Koninklijke Paketvaart Maatschappij, Batavia, Ned. IndiëHET MILITAIRE TRANSPORT

Vertrek  Eenheid Sterkte Van Naar
25-05-1946  Regiment Stoottroepen / 9 Bataljon 33/44/658 Nederland Ned. Indië
28-05-1946  3e Regiment Infanterie / 7 Bataljon 32/45/623 Engeland Ned. Indië
27-09-1946  Leger Technische Dienst 77 6/39/228 Nederland Ned. Indië
27-09-1946  Staf Div. Art. 0/0/24 Nederland Ned. Indië
27-09-1946  Veldpost 1e Div. 0/1/15 Nederland Ned. Indië
27-09-1946  3e Hulpverbandplaats Afdeling 7/8/135 Nederland Ned. Indië
27-09-1946  Staf 1e Div. 6/14/143 Nederland Ned. Indië
27-09-1946  1e Regiment Infanterie / 3e Bataljon 29/44/599 Nederland Ned. Indië
27-09-1946  12e Regiment Infanterie / 3e Bataljon 27/50/618 Nederland Ned. Indië
27-09-1946  Leger Technische Dienst 674 6/16/179 Nederland Ned. Indië


© Copyright 2008 Contactgroep Nederlandse Militaire Post - H.R. Holdijk ©