TSS PASTEUR

 Collectie H.R. Holdijk

Tonnage: 30.447 ton Lengte: 212,4 meter Breedte: 26,8 meter

Gebouwd : 1939 door Penhoet, Chantiers & Ateliers, St. Nazaire, Frankrijk
Gesloopt : 1980 ( gezonken )
Passagiers : 3916 militairen
Eigenaar(s) : Compagnie de Navigation Sud-Atlantique, Bordeaux, Frankrijk



HET MILITAIRE TRANSPORT

Vertrek  Eenheid Sterkte Van Naar
07-02-1950  1e Regiment Infanterie / 4e Bataljon -/-/- Ned. Indië Nederland
07-02-1950  2e Regiment Infanterie / 4e Bataljon -/-/- Ned. Indië Nederland
07-02-1950  3e Regiment Infanterie / 4e Bataljon -/-/- Ned. Indië Nederland
07-02-1950  4e Regiment Infanterie / 4e Bataljon -/-/- Ned. Indië Nederland
07-02-1950  6e Regiment Infanterie / 4e Bataljon -/-/- Ned. Indië Nederland
07-02-1950  9e Regiment Infanterie / 4e Bataljon -/-/- Ned. Indië Nederland
07-02-1950  Regiment Stoottroepen / 4e Bataljon -/-/- Ned. Indië Nederland


© Copyright 2008 Contactgroep Nederlandse Militaire Post - H.R. Holdijk ©