MS MAETSUYCKER

 Collectie H.R. Holdijk

Tonnage: 4.131 ton Lengte: 110,2 meter Breedte: 16,0 meter

Gebouwd : 1937 bij Nederlandsche Dok Maatschappij, Amsterdam
Gesloopt : 1974 in Kaohsiung, Taiwan
Passagiers : 310 militairen ( hospitaalschip )
Eigenaar(s) : Koninklijke Paketvaart Maatschappij, Batavia, Ned. IndiëHET MILITAIRE TRANSPORT

Vertrek  Eenheid Sterkte Van Naar
15-05-1947  Nu nog onbekend -/-/- Volgt Volgt


© Copyright 2008 Contactgroep Nederlandse Militaire Post - H.R. Holdijk ©