MS GEORGIC

 Collectie H.R. Holdijk

Tonnage: 27.469 ton Lengte: 216,7 meter Breedte: 25,1 meter

Gebouwd : 1932 door Harland & Wolff, Belfast, Noord Ierland
Gesloopt : 1956 te Faslane, Engeland
Passagiers : 1962 militairen of repatrianten
Eigenaar(s) : Cunard White Star, Liverpool, Engeland



HET MILITAIRE TRANSPORT

Vertrek  Eenheid Sterkte Van Naar
04-03-1950  Garde Regiment Prinses Irene / 4e Bataljon -/-/- Ned. Indië Nederland


© Copyright 2008 Contactgroep Nederlandse Militaire Post - H.R. Holdijk ©