TSS GENERAL STUART HEINTZELMANN   (T-AP 159)

 Collectie H.R. Holdijk

Tonnage: 12.666 ton Lengte: 159,3 meter Breedte: 21,7 meter

Gebouwd : 1944, Kaiser Company, Californië
Gesloopt : 1984, Inch'on, Zuid Korea
Passagiers : 1400 militairen of repatrianten
Eigenaar(s) : US NAVYHET MILITAIRE TRANSPORT

Vertrek  Eenheid Sterkte Van Naar
20-03-1950  2 MiBat -/-/- Ned. Indië Nederland


© Copyright 2008 Contactgroep Nederlandse Militaire Post - H.R. Holdijk ©