TSS GENERAL A.W. GREELY   (T-AP 141)

 Collectie H.R. Holdijk

Tonnage: 12.665 ton Lengte: 159,3 meter Breedte: 21,7 meter

Gebouwd : 1944, Kaiser Company, Californië
Gesloopt : 1986, gezonken
Passagiers : 1400 militairen of repatrianten
Eigenaar(s) : US NAVYHET MILITAIRE TRANSPORT

Vertrek  Eenheid Sterkte Van Naar
25-05-1950  Garde Regiment Grenadiers / 6e Bataljon -/-/- Ned. Indië Nederland
25-05-1950  Regiment Stoottroepen / 6e Bataljon -/-/- Ned. Indië Nederland


© Copyright 2008 Contactgroep Nederlandse Militaire Post - H.R. Holdijk ©