TSS EMPIRE BRENT

 Collectie H.R. Holdijk

Tonnage: 13.595 ton Lengte: 164,0 meter Breedte: 20,2 meter

Gebouwd : 1925 door Fairfield SB & Engeneering Company, Glasgow, Engeland
Gesloopt : 1960 te Inverkeithing, Engeland
Passagiers : 760 militairen + 235 repatrianten
Eigenaar(s) : Ministry of Transport, EngelandHET MILITAIRE TRANSPORT

Vertrek  Eenheid Sterkte Van Naar
14-10-1949  1e Regiment Infanterie / 3e Bataljon -/-/- Ned. Indië Nederland
26-01-1950  Nu nog onbekend -/-/- Volgt Volgt
04-06-1950  Nu nog onbekend -/-/- Volgt Volgt
28-10-1950  Nu nog onbekend -/-/- Volgt Volgt


© Copyright 2008 Contactgroep Nederlandse Militaire Post - H.R. Holdijk ©