SS BLOEMFONTEIN


Tonnage: 10.075 ton Lengte: 148,5 meter Breedte: 19,3 meter

Gebouwd : 1934, Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij, Amsterdam
Gesloopt : 1959, Hongkong
Passagiers : 2334 militairen of 1368 repatrianten
Eigenaar(s) : Verenigde Nederlandsche Scheepvaart Mij., 's GravenhageHET MILITAIRE TRANSPORT

Vertrek  Eenheid Sterkte Van Naar
11-12-1945  Mariniersbrigade / 2e Bataljon -/-/- U.S.A. Ned. Indië
11-12-1945  Mariniersbrigade / 3e Bataljon -/-/- U.S.A. Ned. Indië
11-12-1945  Mariniersbrigade / AMCO ( deels ) -/-/- U.S.A. Ned. Indië
11-12-1945  Mariniersbrigade / MoBat ( deels ) -/-/- U.S.A. Ned. Indië
11-12-1945  Mariniersbrigade / MedCo ( deels ) -/-/- U.S.A. Ned. Indië
08-10-1946  Staf 1e Inf. Brig. Tr. Det. Hulpherst. pl. A 6/10/78 Nederland Ned. Indië
08-10-1946  Garde Regiment Jagers / 3e Bataljon 28/50/656 Nederland Ned. Indië
08-10-1946  2e Regiment Veldartillerie 31/56/520 Nederland Ned. Indië
08-10-1946  1e Hulpverbandplaats Afdeling 9/8/165 Nederland Ned. Indië
08-10-1946  Dep. Naz. Indië 12/34/579 Nederland Ned. Indië
29-11-1946  Nu nog onbekend -/-/- Volgt Volgt


© Copyright 2008 Contactgroep Nederlandse Militaire Post - H.R. Holdijk ©